29. Координатор ДСЯО

  Прозорість та інформаційна відкритість

  1. Статут закладу 
  2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
  3. Структура та органи управління закладу
  4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
  5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
  6. Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
  7. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
  8. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб
  9. Фактична кількість осіб, які навчаються
  10. Мова (мови) освітнього процесу
  11. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення)
  12. Матеріально-технічне забезпечення  закладу освіти
  13. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання 
  14. Результати моніторингу якості освіти
  15. Річний звіт про діяльність закладу освіти
  16. Правила прийому до закладу освіти
  17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
  18. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищеня кваліфікації здобувачів освіти
  19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
  20. Правила поведінки здобувача освіти 
  21. Протидія булінгу
  22. Структура навчального закладу
  23. Розклад  дзвінків
  24. Розклад уроків
  25. Кошторис
  26.  Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
  27. Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
  28. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

   

   

   

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2021 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"