НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  Закон України про освіту регулює суспільні відносини в сфері навчання та

  виховання дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян.

  Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних

  якостей, формування в громадян здатності до свідомого суспільного вибору.

  Закон України гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту,

  вільний доступ до інформації та регулює суспільні відносини у сфері

  наукової діяльності.

  Основними принципами освіти в Україні є:

  1. доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються

  державою;

  2. рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей,

  таланту, всебічного розвитку;

  3. незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних

  організацій;

  4. науковий, світський характер освіти;

  5. інтеграція з наукою і виробництвом;

  6. взаємозв'язок з освітою інших країн.

  Закони України:

  Про освіту

  Про дошкільну освіту

  Про охорону праці

  Про дитяче харчування

  Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської

  діяльності

  Конвенція про права дитини

  Укази Президента України

  Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активість-здоровий спосіб життя-здорова нація»

  Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

  Про Державну премію України в галузі освіти

  Постанови Кабінету Міністрів України:

  Постанова КМУ від 23 серпня 2016 р. № 526 «Про внесення зміни у додаток

  2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»

  від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету

  Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

  Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про

  дошкільний навчальний заклад»

  Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ

  від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»

  Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

  Акти Кабінету Міністрів України:

  від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного

  обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"

  від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних

  навчальних закладів"

  від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр

  розвитку дитини"

  від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності

  дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

  Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про

  внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада

  2005 р. № 1591»

  №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється

  ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх

  послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та

  визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

  Базовий компонент дошкільної освіти

  Накази Міністерства:

  Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу

  Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»

  Додаток

  Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично

  допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних

  закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві

  юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965

  Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку

  комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за №

  224/26669

  Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку

  державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних

  закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015

  року за № 173/26618

  "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей

  у дошкільних навчальних закладах"від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в

  Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972

  МОНмолодьспорту від 25.11.2011 № 1368 «Про затвердження Положення про

  дошкільний навчальний заклад сімейного типу», зареєстровано в

  Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1447/20185

  Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних

  закладах"від 01.10.2012 № 1059

  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати

  працівників освіти"від 15 квітня 1993 р. N 102

  "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних

  навчальних закладах"від 17.04.2006 № 298/227

  "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку

  "Впевнений старт"від 23 листопада 2010 року № 1111

  "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і

  масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних

  навчальних закладах України"від 02.08.2005 N 458

  "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування

  керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних

  навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"від 23

  березня 2005р. № 178

  "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних

  закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних

  загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних

  груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу

  класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх

  навчальних закладах"від 20.02.2002 N 128

  "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для

  батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"Від

  30 червня 2011 року № 714

  "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"від

  13.05.93 N 135

  "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у

  дошкільному навчальному закладі"від 30.08.2005 № 432/496

  "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони

  праці"від 17.02.99 N 27

  "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду)

  дошкільного навчального закладу"від 26 квітня 2011 року № 398

  "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок

  працівників"від 29.07.93 р. N 58

  "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних

  працівників"від 06.10.2010 N 930

  "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних

  закладів"від 04.11.10. № 1055

  "Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових

  медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів"від 25.11.

  2011 р. № 1365

  "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного

  типу"від 25.11. 2011 р. № 1368

  "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної

  майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних

  закладів «Вихователь року»"від 15.05. 2012 р. № 582

  "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного

  віку «Впевнений старт»"від 21.05. 2012 р. № 604

  Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони

  здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку

  комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

  зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за

  № 224/26669

  Листи Міністерства:

  Лист Міністерство освіти і науки України та Профспілка працівників освіти і

  наукки України від 02.03.2017 № 1/9-118 № 02-5/128 «Щодо встановлення

  посадових окладів керівним працівникам навчально-виховних комплексів»

  Лист МОН України від 18.10.2016 № 1/9-577 «Департаменти (управління)

  освіти і науки (молоді та спорту) обласних, Київської міської державних

  адміністрацій Керівники навчальних закладів»

  Лист МОН України від 01.09.2016 № 2/4-14-1699-16 «Щодо внесення змін до

  постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 р.»

  Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації

  фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»

  Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з

  музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»

  Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного

  регламенту для дошкільних навчальних закладів»

  Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної

  літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для

  використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному

  році»

  Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних

  закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

  Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в

  дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

  Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного

  регламенту для дошкільних навчальних закладів»

  Лист МОН України від 22.12.2015 № 1/9-616 «Щодо збереження посад

  фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах

  управління освітою»

  Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня

  розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної

  моделі» Кваліметрична модель (завантажити)

  Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності

  інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

  Лист Міністерства № 1/9-249 від 20.05.2015 р. «Щодо організації освітньої

  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

  Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі

  дошкільних навчальних закладів»

  Лист Міністерства № 1/9-500 від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих

  питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних

  закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

  Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до

  постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»

  Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань

  державної атестації та рейтингового оцінювання"

  Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з

  питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних

  закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих

  питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

  Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні

  рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного

  віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної

  літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України,

  для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015

  навчальному році»

  Додаток

  Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в

  дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

  Лист МОН України від 12.06.2014 № 1/9-310 «Щодо прийому до дошкільних

  навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на

  постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України»

  Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Щодо тимчасового

  припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово

  відсутніх працівників"

  Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. " Щодо тимчасового

  припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово

  відсутніх працівників "

  Лист МОН України від 02.04.2014 № 1/9-187 «Щодо переліку документів,

  необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та

  електронної реєстрації»

  Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування

  фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"

  Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних

  працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

  Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.13 "Щодо прийому дітей

  до дошкільних навчальних закладів"

  Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових

  освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного

  законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних

  навчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо

  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

  Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо

  створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного

  віку"

  Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за

  організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 "Щодо організації роботи в

  дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"

  Лист МОН України від 28.02.13 № 1/9-152

  Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13 "Щодо вирішення окремих питань

  при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми

  – справа нашої професійної гідності"

  Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.2011 "Про забезпечення взаємодії в

  освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного

  віку"

  Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.2011 "Інструктивно-методичний лист

  «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/ 2012 навчальному

  році»"

  Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм

  Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

  Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого

  перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали

  щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних

  навчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з

  питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах

  (вступних, первинних, позапланових тощо)."

  Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення

  планової наповнюваності груп"

  Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціальнопедагогічного патронату"

  Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень

  дошкільних навчальних закладів"

  Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних

  навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

  Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчальновиховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній

  навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний

  навчальний заклад»"

  Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в

  дошкільнихнавчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи

  дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

  Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.2010 "Фізичний розвиток дітей в

  умовах дошкільного навчального закладу"

  Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень

  дошкільних навчальних закладів"

  Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації

  «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»."

  Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми

  п'ятирічного віку"

  Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового

  положення про атестацію педагогічних працівників"

  Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових

  штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

  Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому

  дитини до дошкільного навчального закладу"

  Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого

  перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали

  щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних

  навчальних закладах. "

  Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів

  дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"

  Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм

  Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

  Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування деяких норм

  Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

  Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей,

  які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

  Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні

  рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми

  старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

  Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні

  технології при веденні документації по організації харчування дітей у

  дошкільних навчальних закладах"

  Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні

  рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у

  літній період»

  Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в

  штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань

  дошкільної освіти"

  Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за

  організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

  Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413 "Про організацію фізкультурнооздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

  Накази інших Міністерств:

  Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного

  регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в

  Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

  Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання

  загальноосвітніх навчальних закладів

  Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я

  дітей

  Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742 "Про

  атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

  Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у

  дошкільному навчальному закладі

  Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів

  (груп) компенсуючого типу

  Листи інших Міністерств:

  Лист Міністерства соціальної політики від 17 березня 2017 року № 737/0/101-

  17/28 "Щодо доплати працівникам, які використовують у роботі

  дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням

  туалетів"

  Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012

  № 03.05/77-і

  Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від

  11.03.2014     

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"